Homo Hapticus

Martin Grunwald:

“Homo Hapticus, waarom kunnen we niet leven zonder tastzin” © 2017

“Homo Hapticus” oftewel “de haptische mens”.

Binnen de medische sector spreken we ook van sensoriek (stimuli opdoen via de zintuigen). Maar het gevoel heeft meerdere aspecten die niet direct in verbinding staan met de zintuigen die we zo kennen. We spreken vaker ook wel van het zesde zintuig.

De 5 klassiek zintuigen die we kennen in de medische wetenschap naar Aristoteles zijn: zien, proeven, horen, voelen en ruiken. Daarbij kunnen we het voelen nog onderverdelen in tw. de tastzin, thermoceptie en nociceptie. Dan zijn er ook nog de evenwichtszin en de proprioceptie.

Martin Grunwald (pionier op het gebied van de haptonomie) bespreekt in een goed leesbaar boek vooral het aspect van de tastzin en welke rol deze vervult voor ons als mens. Hij belicht dit aspect in alle levensfases, van embryo tot de ouder mens. Zonder tastzin (gevoel) is er geen leven denkbaar. In het boek worden vele elementen aangehaald en gekoppeld aan vele praktijkvoorbeelden binnen verschillende therapie vormen.

Door het lezen van het boek wordt de invloed van de tastzin duidelijk beschreven en wordt het de lezer bewust dat we misschien meer moeten stilstaan bij de invloed ervan op ons dagelijks leven. Een must voor een therapeut.

Het boek is te verkrijgen bij Bol.com

Laatste nieuws