Fascia

“Bindweefsel”, “fascia” of “connective tissue” zijn synoniemen van elkaar. In de literatuur wordt het  door elkaar gebruikt. Thomas W Findley et al definiëren de fascia als volgt:“Fascia is the soft tissue component of the connective tissue system that permeates the human body. (…) The scope of our definition of and interest in fascia extends to all fibrous connective tissues, including aponeuroses, ligaments, tendons, retinaculae, joint capsules, organ and vessel tunics, the epineurium, the meninges, the periostea, and all the endomysial and intermuscular fibers of the myofasciae.”[1]

Het bindweefsel bevindt zich in ons gehele lichaam. het is verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van ons volume en gewicht. Het bindweefsel verbindt, omhult, omsluit, deelt, beschermt, isoleert en vormt een ondersteuning voor botten, zenuwen, spieren en andere structuren.[2] Deze gehele structuur wordt in de literatuur vaker met de naam fascia aangeduid.

Onderzoek:

Dr. JC Guimberteau (Frankrijk) onderzoekt sinds 1995 met een speciaal gebouwde HD camera deze fascia van het levende lichaam. Sinds 2009 zijn er enkele dvd’s verschenen van zijn hand die deze structuren fascinerend in beeld brengen. Hierin komen vele eigenschappen in beeld van de fascia.  Deze nieuwe ontdekkingen kunnen een ander licht werpen op klachten van het bewegingsapparaat. De fascia bezit de meeste sensoren van het lichaam. De Ruffini sensoren, de Pacini sensoren en de interstitiële zenuwuiteinden zijn daarvan de belangrijkste.

Dr. R Schleip (universiteit van Ulm) heeft bovendien aangetoond dat fascia contractiele elementen bevat[1]. Bij voortdurende stress kan dit via het autonome zenuwstelsel leiden tot een verhoogde spanning in de fascia. De fascia-ketens (tendinogeen bindweefsel) verdelen krachten door het lichaam. Verwerkt krachten en kan ze ook opslaan. Bij beschadiging van deze structuur, kan dit tot vele problemen leiden.

Literatuur:

[1] Fascia Research II
Basic Science and implications for conventional and complementary Health Care
Huijing P, Hollander P, Findley TW, Schleip R

[2] Fascial Distorsion Model
Typaldos S
Typaldos Publishing Co, 2011

Laatste nieuws